Wydawnictwo NAKOM powstało w Poznaniu w 1988 roku. Książki naukowe oraz popularnonaukowe adresowane do uczniów szkół średnich, studentów oraz pracowników naukowych stanowią główny dorobek wydawnictwa. Specjalizujmey się w wydawaniu książek z dziedziny informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz ekologii.

Nauki humanistyczne

Wydajemy książki z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, między innymi:

 • F. Znaniecki The Social Role of the University Student, What are sociological problems?;
 • M. Ziółkowski, B. Pawłowska, R. Drozdowski Jednostka wobec władzy;
 • M. Witaszek-Samborska  Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie;
 • M. Kwiatkowska-Ratajczak Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży;

Czasopisma

NAKOM wydaje (lub współwydaje) także czasopisma naukowe:

 • Pro Dialog Programowanie i zastosowanie komputerów (red. nacz. prof.
 • A. Marciniak Politechnika Poznańska);
 • Poznań Studies in Contemporary Linguistics dawniej Papers and Studies in Contrastive Linguistics (red. nacz. prof. Jacek Fisiak UAM);
 • Studia Anglica Posnaniensia (red. nacz. prof. Jacek Fisiak UAM);
 • Przegląd Antropologiczny (red. nacz. prof. Jan Strzałko UAM).

Informatyka

Wydajemy serie książek z dziedziny informatyki:

 • Seria “Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów’’ (pod red. prof. Andrzeja Marciniaka - Politechnika Poznańska) - 48 pozycje, między innymi: A. Marciniak Turbo Pascal 7.0; A. Marciniak Borland Pascal 7.0; M. T. Jankowski, A. Marciniak MS-DOS 6/6.2; P. Naughton  Podręcznik języka programowania Java; H. Schildt Informator o języku programowania Borland C++; G. Wm. Kadnier Informator o systemie operacyjnym Windows NT4;
 • Seria popularnonaukowa: Włodzisław Duch Fascynujący świat komputerów, Fascynujący świat programów komputerowych; L. Lamb, J. Peek Efektywne korzystanie  z poczty elektronicznej;
 • Seria Windows dla dzieci;

Ekologia

Wydajemy książki z dziedziny ekologii, na przykład:

 • E. S. Kempa (red.) Gospodarka odpadami na wysypiskach.

Podręczniki

NAKOM jest też wydawcą podręcznika dla uczniów szkół średnich zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku szkolnego od roku 1992 Literatura współczesna. Podręcznik dla klas maturalnych, oraz podręcznika metodycznego dla nauczycieli związanego z reformą systemu oświaty W klasie maturalnej. Podręcznik nauczyciela – polonisty, których autorami są prof. Bożena Chrząstowska, prof. Ewa Wiegandtowa, prof. Seweryna Wysłouch z Instytutu Filologii Polskiej UAM.