Sławomir Osiak
PORADNIK UŻYTKOWNIKA PAKIETU OFFICE 97 (WORLD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ACCESS, BINDER, PHOTO EDITOR)

Manufacturer Osiak Sławomir

Książka zawiera opis wszystkich najważniejszych zagadnień
dotyczących korzystania z poszczególnych programów pakietu MS Office 95 Professional, w tym także programu Photo Editor.
Sales price 26,00 zł
Sales price without tax 24,76 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-86969-16-4, 316 stron, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm, seria BUM 34

Książka zawiera opis wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z poszczególnych programów pakietu MS Office 95 Professional, w tym także programu Photo Editor. W doborze materiału kierowano się jego przydatnością w pracy biurowej i domowej. Stąd najwięcej miejsca powświęcono programom Word i Excel.

Spis treści

Przedmowa
Dla kogo jest tak książka i jak należy ją czytać?
Struktura książki
Omówienie poszczególnych rozdziałów
Programy pakietu Office 97
Zasady przyjęte w tej książce

Rozdział 1. Praca w środowisku Windows 95
1.1. Podstawowe informacje o komputerze
1.1.1. Elementy komputera
1.1.2. Korzystanie z klawiatury
1.1.3. Obsługa myszy
1.1.4. Struktura oprogramowania
1.2. Podstawowe informacje o systemie Windows 95
1.2.1. Zalety i wady systemu
1.2.2. Uruchamianie i uaktywnianie programów
1.3. Obsługa okien programów
1.3.1. Pasek tytułu
1.3.2. System menu
1.3.3. Paski narzędzi
1.3.4. Obszar roboczy
1.3.5. Pozostałe elementy
1.4. Obsługa okien dialogowych
1.4.1. Ogólne zasady obsługi
1.4.2. Przyciski
1.4.3. Przełączniki i pola wyboru
1.4.4. Pola edycji
1.4.5. Listy i pola kombinowane
1.4.6. Elementy niestandardowe
1.5. Wybrane aplikacje systemu Windows 95
1.5.1. Panel sterowania
1.5.2. Eksplorator Windows 95
1.5.3. Dial-up Networking
1.5.4. Okna DOS-a w Windows 95
1.5.5. Przewodnik po Windows 95

Rozdział 2. Instalacja pakietu Office 97
2.1. Pierwsza instalacja
2.1.1. Uruchomienie instalacji
2.1.2. Przebieg instalacji
2.1.3. Ulepszenia sposobów uruchamiania programów
2.2. Zmiana konfiguracji pakietu

Rozdział 3. Okna programów pakietu Office 97
3.1. Word
3.1.1. Elementy okna głównego
3.1.2. Tryby wyświetlania dokumentów
3.1.3. Plan dokumentu
3.1.4. Wyświetlanie znaków niedrukowalnych
3.2. Excel
3.2.1. Elementy okna głównego
3.2.2. Tryby wyświetlania arkuszy
3.3. PowerPoint
3.3.1. Elementy okna głównego
3.3.2. Tryby wyświetlania prezentacji
3.3.3. Pokaz prezentacji
3.4. Outlook
3.4.1. Elementy okna głównego
3.4.2. Kalendarz na dany dzień, tydzień i miesiąc
3.4.8. Wiadomości poczty elektronicznej
3.4.9. Inne foldery programu Outlook
3.5. Access
3.5.1. Elementy okna głównego
3.5.2. Okna obiektów baz danych
3.6. Binder
3.7. Photo Editor
3.8. Wspólne elementy obsługi okien pakietu Office
3.8.1. Zmiana skali wyświetlania dokumentu
3.8.2. Zarządzanie oknami dokumentów
3.8.3. Pełnoekranowy tryb wyświetlania dokumentów

Rozdział 4. Korzystanie z pomocy
4.1. Proste formy pomocy
4.1.2. Porady
4.1.3. Informacje o programach
4.2. System pomocy Windows 95
4.2.1. Uruchamianie systemu pomocy
4.2.2. Korzystanie ze spisu treści
4.2.3. Stosowanie skorowidza
4.2.4. Znajdowanie fragmentów tekstu zawierających określone słowa
4.2.5. Obsługa okien z tekstem pomocy
4.3. Office 97w Internecie

Rozdział 5. Działania na plikach
5.1. Podstawowe wiadomości o plikach i katalogach
5.1.1. Struktura katalogów na dysku
5.1.2. Oznaczanie dysków
5.1.3. Nazwy plików i katalogów
5.1.4. Najczęściej stosowane rozszerzenia nazw plików
5.2. Tworzenie nowych dokumentów
5.2.1. Tworzenie pustych dokumentów
5.2.2. Szablony dokumentów
5.2.3. Kreatory – tworzenie nowej bazy danych
5.3. Zapisywanie dokumentów na dysku
5.3.1. Samodzielne zapisywanie dokumentów
5.3.2. Funkcja autozapisu
5.3.3. Tworzenie prezentacji przenośnych
5.4. Otwieranie i szukanie dokumentów
5.4.1. Otwieranie dokumentów
5.4.2. Szukanie dokumentów
5.4.3. Importowanie dokumentów
5.5. Kończenie działania programów

Rozdział 6. Tworzenie zawartości dokumentów
6.1. Dokumenty tekstowe
6.1.1. Wpisywanie tekstu
6.1.2. Wstawianie znaków specjalnych
6.1.3. Wstawianie tabel
6.1.4. Tworzenie spisu treści
6.2. Arkusze kalkulacyjne
6.2.1. Wpisywanie tekstu i liczb
6.2.2. Definiowanie formuł
6.2.3. Wstawianie wykresów
6.2.4. Stosowanie nazw komórek
6.3. Prezentacje
6.3.1. Wstawianie slajdów
6.3.2. Tworzenie zawartości slajdów
6.4. Foldery programu Outlook
6.4.1. Listy elektroniczne
6.4.2. Terminy i wydarzenia
6.4.3. Książka adresowa
6.4.4. Zadania
6.4.5. Dziennik
6.4.6. Notatki
6.5. Bazy danych
6.6. Spinacze
6.7. Wstawianie obiektów graficznych
6.7.1. Funkcja Wstaw rysunek
6.7.2. Galeria ClipArtów

Rozdział 7. Edycja dokumentów
7.1. Anulowanie i odtwarzanie wykonanych czynności
7.2. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie
7.2.1. Informacje ogólne
7.2.2. Zaznaczanie fragmentów dokumentów
7.2.3. Kopiowanie i przenoszenie za pośrednictwem Schowka
7.2.4. Kopiowanie i przenoszenie metodą przeciągnij i upuść
7.2.5. Kopiowanie i przenoszenie arkuszy Excela oraz elementów folderów Outlooka
7.2.6. Usuwanie fragmentów dokumentów
7.2.7. Edycja tabel Worda i Excela
7.3. Szukanie i zastępowanie fragmentów dokumentów
7.3.1. Szukanie tekstu
7.3.2. Zamiana tekstu
7.3.4. Przeszukiwanie folderów Outlooka
7.4. Edycja obrazów w Photo Editorze
7.4.1. Zmiana zawartości obrazu
7.4.2. Ustawienie jasności, kontrastu i kolorów

Rozdział 8. Formatowanie dokumentów
8.1. Wygląd czcionki
8.2. Układ tekstu
8.2.1. Wcięcia, odstępy i wyrównywanie tekstu
8.2.2. Podział tekstu na strony
8.2.3. Listy wypunktowane i numerowane
8.2.4. Tabulatory
8.2.5. Tekst kolumnowy
8.3. Formatowanie tabel
8.3.1. Zmiana wysokości i szerokości komórek
8.3.2. Autoformatowanie tabel
8.3.3. Formatowanie liczb w tabelach Excela
8.4. Tworzenie obramowania i tła
8.4.1. Word
8.4.2. Excel
8.4.3. PowerPoint
8.5. Stosowanie styli w dokumentach Worda

Rozdział 9. Drukowanie dokumentów
9.1. Ustawienia strony
9.1.1. Format papieru
9.1.2. Marginesy i wielkość wydruku
9.1.3. Format wydruku Outlooka
9.1.4. Nagłówki i stopki stron w dokumentach Worda
9.1.5. Nagłówki i stopki w dokumentach Excela i Outlooka
9.2. Podgląd wydruku
9.3. Drukowanie
9.3.1. Tworzenie standardowych wydruków
9.3.2. Zmiana właściwości drukarki

Rozdział 10. Dodatkowe funkcje pakietu Office 97
10.1. Narzędzia językowe
10.1.1. Automatyczne sprawdzanie pisowni
10.1.2. Automatyczna korekta tekstu wczasie pisania
10.1.3. Dzielenie wyrazów
10.1.4. Słownik synonimów
10.1.5. Wybór języka
10.1.6. Informacje statystyczne o dokumencie
10.2. Korespondencja seryjna
10.2.1. Tworzenie dokumentu głównego
10.2.2. Tworzenie źródła danych
10.2.3. Edycja dokumentu głównego listu seryjnego
10.2.4. Scalanie danych
10.2.5. Drukowanie adresów na etykietach adresowych i kopertach
10.3. Analiza danych zapisanych w tabelach
10.3.1. Sortowanie danych
10.3.2. Filtrowanie danych
10.3.3. Korzystanie z formularzy Excela
10.3.4. Sumy pośrednie
10.3.5. Szukanie wartości argumentów funkcji
10.4. Ustawianie parametrów pokazu prezentacji
10.4.1. Podstawowe parametry pokazu
10.4.2. Efekty towarzyszące wyświetlaniu slajdów
10.5. Korzystanie z poczty elektronicznej w Internecie
10.6. Modyfikowanie obrazów w Photo Editorze
10.6.1. Korekta obrazu
10.6.2. Efekty specjalne
Spis rysunków
Skorowidz