Sławomir Osiak
OD MODEMU DO INTERNETU

Manufacturer Osiak Sławomir

W książce opisano instalację i korzystanie z modemów, parametry programów komunikacyjnych, sieci rozległe (w tym sieć internet), systemy poczty elektronicznej i programy sieciowe przeznaczone dla środowiska Windows 95. Książka z dyskietką.
Sales price 23,00 zł
Sales price without tax 21,90 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-85060-97-9, 245 stron, oprawa miękka, foliowana, wymiary 160x230 mm.

W książce opisano instalację i korzystanie z modemów, parametry programów komunikacyjnych, sieci rozległe (w tym sieć internet), systemy poczty elektronicznej i programy sieciowe przeznaczone dla środowiska Windows 95. Książka zawiera dyskietkę z programami do obsługi E-mail.

Spis treści

Przedmowa
Dla kogo jest ta książka?
Zawartość książki
Uwagi typograficzne

CZĘŚĆ 1. KORZYSTANIE Z MODEMÓW

Rozdział 1. Połączenie modemowe komputerów
1.1. Elementy składowe połączenia
1.1.1. Komputer
1.1.2. Program komunikacyjny
1.1.3. Modem
1.1.4. Numer portu COM
1.1.5. Numer przerwania IRQ
1.1.6. Stany modemu
1.1.7. Tryby pracy modemu
1.1.8. Linia telefoniczna
1.2. Parametry transmisji danych
1.2.1. Format danych
1.2.2. Szybkość transmisji
1.2.3. Sterowanie przepływem danych
1.2.4. Dupleks i półdupleks
1.2.5. Emulacja terminala
1.2.6. Protokoły transmisji stosowane przez modemy

Rozdział 2. Sterowanie pracą modemów
2.1. Postać polecenia AT
2.2. Najważniejsze polecenia
2.3. Odpowiedzi modemu

Rozdział 3. Parametry programów komunikacyjnych
3.1. Parametry terminala
3.1.1. Emulacja terminala
3.1.2. Echo lokalne
3.2. Parametry transmisji
3.2.1. Numer portu
3.2.2. Szybkość transmisji
3.2.3. Format danych
3.2.4. Sterowanie przepływem danych
3.3. Parametry dotyczące nawiązywania połączenia
3.3.1. Numer telefonu
3.3.2. Czas oczekiwania na połączenie
3.3.3. Wykrywanie połączenia
3.4. Sekwencje poleceń modemu
3.4.1. Sekwencja inicjująca
3.4.2. Sekwencja połączenia
3.4.3. Sekwencja rozłączenia

Rozdział 4. Problemy komunikacyjne
4.1. Przed uzyskaniem połączenia
4.2. W czasie nawiązywania połączenia
4.3. Po uzyskaniu połączenia

CZĘŚĆ 2. ZASTOSOWANIA MODEMÓW

Rozdział 5. Sieci rozległe
5.1. Rodzaje sieci komputerowych
5.2. Z kim możesz się połączyć?
5.2.1. Pojedyncze komputery
5.2.2.Małe sieci prywatne
5.2.3. Biuletyny elektroniczne (BBS-y)
5.2.4. Komercyjne sieci publiczne
5.2.5. Sieci akademickie
5.3. Budowa i funkcjonowanie sieci rozległych
5.3.1. Model sieci otwartych ISO/OSI
5.3.2. Aplikacje sieciowe
5.3.3. Rodzaje połączeń z siecią
5.3.4. Łączenie sieci rozległych
5.4. Usługi sieciowe
5.4.1. Poczta elektroniczna i system News
5.4.2. Usługi informacyjne
5.4.3. Kopiowanie plików
5.4.4. Sesja interaktywna na zdalnym komputerze
5.4.5. Pozostałe usługi sieciowe

Rozdział 6. Poczta elektroniczna
6.1. Funkcjonowanie poczty elektronicznej
6.2. Wymiana korespondencji
6.2.1. Przygotowanie listu
6.2.2. Adresowanie listów
6.2.3. Wysyłanie i odbieranie listów
6.2.4. Ułatwienia w w3rniianie korespondencji
6.3. Listy dyskusyjne

Rozdział 7. Supersieć Internet
7.1. Funkcjonowanie Internetu
7.1.1. Od początków do dnia dzisiejszego
7.1.2. Adresy IP komputerów Internetu
7.1.3. System domen
7.1.4. Numery portów serwerów
7.1.5. Protokoły TCP/IP i SLIP/PPP
7.2. Połączenie z Internetem
7.2.1. Dostawcy dostępu
7.2.2. Wymagania sprzętowe i programowe
7.2.3. Od decyzji do połączenia
7.3. Aplikacje sieciowe
7.3.1. Poczta elektroniczna
7.3.2. System News
7.3.3. Sesja interaktywna na zdalnym komputerze – telnet
7.3.4. Kopiowanie plików – ftp i archie
7.3.5. Wyszukiwanie informacji za pomocą menu – gopher
7.3.6. “Ogólnoświatowa pajęczyna” – WWW

Rozdział 8. Btx – przykład komercyjnej sieci publicznej
8.1. Funkcjonowanie sieci
8.1.1. Struktura sieci
8.1.2. Wymagania sprzętowe
8.1.3. Rejestracja
8.2. Praca z Btx-em
8.2.1. Komunikowanie się sieci z użytkownikiem
8.2.2. Usługi sieciowe
8.3. Programy umożliwiające korzystanie z Btx-u
8.3.1. Dekodowanie danych
8.3.2. Automatyczne uzyskiwanie i przerywanie połączenia
8.3.3. Interfejs użytkownika
8.3.4. Makropolecenia

Rozdział 9. Zdalne przetwarzanie w Windows 95
9.1. Instalacja modemu
9.1.1. Technika Plug and Play
9.1.2. Samodzielna instalacja modemu
9.1.3. Zmiana standardowych ustawień
9.2. Program komunikacyjny HyperTerminal
9.2.1. Pliki z parametrami połączeń
9.2.2. Parametry terminala i transmisji
9.2.3. Nawiązywanie połączenia
9.3. Poczta elektroniczna – Microsoft Exchange
9.3.1. Instalacja programu
9.3.2. Przeglądanie wiadomości
9.3.3. Wysyłanie wiadomości
9.3.4. Odbieranie wiadomości
9.3.5. Zdalna poczta
9.4. Zdalne połączenie z innym komputerem – Dial-Up Networking
9.4.1. Informacje ogólne
9.4.2. Pliki z parametrami połączeń
9.4.3. Korzystanie z programu
9.5. Sieć rozległa The Microsoft Network
9.5.1. Informacje ogólne
9.5.2. Korzystanie z sieci

CZĘŚĆ 3. SYSTEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Rozdział 10. Opis systemu poczty
10.1. Wprowadzenie
10.1.1. Dla kogo jest ten system?
10.1.2. Główne zalety systemu
10.2.Działanie sieci
10.2.1. Sieć z jednym węzłem
10.2.2. Sieć z wieloma węzłami
10.2.3. Wskazówki praktyczne dotyczące konfiguracji sieci
10.2.4. Tajność korespondencji
10.2.5. Wymagania sprzętowe i programowe
l0.3.Adresowanie, redagowanie i przesyłanie listów
10.3.1. Ewidencja central i użytkowników
10.3.2. Adresowanie listów do grup użytkowników
10.3.3. Nadawanie listów
10.3.4. Wysyłanie listów
10.3.5. Przesyłanie listów między węzłami
10.3.6. Odbieranie listów
10.4. Programy i bazy danych
10.4.1. Programy
10.4.2. Bazy danych
10.4.3. Struktura katalogów

Rozdział 11. Interfejs użytkownika
11.1. Okno aplikacji
11.2. Polecenia menu
11.2.1. Menu Listy
11.2.2. Menu Obsługa
11.2.3. Menu Pomoc

Rozdział 12. Funkcje programów
12.1. Instalacja programów
12.2.Rozpoczęcie, przerwanie i zakończenia działania programów
12.2.1. Rozpoczęcie wykonywania programu
12.2.2. Przerwanie i zakończenie wykonywania programu
12.3.Redagowanie i przesyłanie listów
12.3.1. Nadawanie listów
12.3.2. Określanie adresu nadawcy i odbiorcy
12.3.3. Adresowanie listów do grup użytkowników
12.3.4. Wysyłanie i odbieranie listów
12.3.5. Udział węzła w wymianie korespondencji
12.3.6. Przeglądanie listów wysłanych i odebranych
12.4. Funkcje zarządzające
12.4.1. Zmiana hasła użytkownika
12.4.2. Prowadzenie ewidencji użytkowników
12.4.3. Włączenie lub wyłączenie serwera sieci lokalnej
12.4.4. Ustawienie parametrów programów
12.5. Korzystanie z systemu pomocy
12.5.1. Wyświetlanie pomocy
12.5.2. Wyświetlanie informacji o programie

CZĘŚĆ 4. DODATKI
Dodatek A. Najprostszy program komunikacyjny
A.1. Biblioteka procedur do obsługi portu szeregowego
A.2. Przykładowa aplikacja
Dodatek B. Obsługa programów zgodnych ze standardem Turbo Vision
B.1. Menu
B.2. Okna dialogowe
B.2.1. Zasady ogólne
B.2.2. Pola edycji
B.2.3. Pola przełączające i pola wyboru
B.2.4. Pola listowe
B.2.5. Paski przewijania
B.2.6. Przyciski
B.3. Okno z tekstem pomocy
B.3.1. Zasady ogólne
B.3.2. Odnośniki
Dodatek C. Spis BBS-ów
Spis rysunków
Literatura
Skorowidz