Robert Wrembel, Waldemar Wieczerzycki
PROJEKTOWANIE APLIKACJI BAZ DANYCH ORACLE


Książka jest poświęcona problematyce projektowania aplikacji relacyjnych baz danych z wykorzystaniem bazy danych i oprogramowania narzędziowego firmy Oracle.
Sales price 59,90 zł
Sales price without tax 57,05 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-86969-07-5, 416 stron, oprawa miękka, foliowana, wymiary 160x230 mm.

Książka jest poświęcona problematyce projektowania aplikacji relacyjnych baz danych z wykorzystaniem bazy danych i oprogramowania narzędziowego firmy Oracle. Opisano w niej podstawy teoretyczne relacyjnych baz danych, język SQL, jego proceduralne rozszerzenia, opcję proceduralną serwera bazy danych, narzędzia pakietu Cooperative Development Environment przeznaczone do projektowania aplikacji pracujących pod kontrolą Unix oraz programy pakietu Developer 2000 do wspomagania projektowania aplikacji w środowisku Windows. Poruszane zagadnienia zilustrowano przykładami i zadaniami do samodzielnego wykonania. Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się projektowaniem systemów informatycznych, studentów kierunków informatycznych oraz wszystkich tych, którzy interesują się problematyką baz danych.

Spis treści

Wstęp
CZĘŚĆ I JĘZYK BAZY DANYCH

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe
1.1. Bazy danych i ich użytkownicy
1.2. System zarządzania bazą danych
1.3. Przykładowa baza danych
1.4. Własności baz danych
1.5. Modele danych
1.6. Języki baz danych
1.7. Metodyka projektowania baz danych

Rozdział 2. Rozszerzony model związków encji
2.1. Encje i atrybuty
2.2. Związki
2.3. Modelowanie koncepcyjne

Rozdział 3. Algebra relacji
3.4. Struktury danych w modelu relacyjnym
3.2. Operacje na relacjach
3.2.1. Selekcja
3.2.2. Projekcja
3.2.3. Iloczyn kartezjański
3.2.4. Połączenie
3.2.5. Operacje mnogościowe

Rozdział 4. Język SQL*Plus
4.1. Wprowadzenie do języka SśL*Plus
4.1.1. Wywołanie SQL*Plus
4.1.2. Ogólne zasady składniowe poleceń SQL
4.1.3. Polecenie select
4.2. Definiowanie schematu bazy danych
4.3. Wyszukiwanie danych
4.3.1. Klauzule polecenia select
4.3.2. Łączenie relacji
4.3.3. Zagnieżdżanie zapytań
4.3.4. Funkcje
4.3.5. Zmienne
4.4. Modyfikowanie zawartości relacji
4.5. Inne mechanizmy
4.5.1. Dodatkowe struktury danych
4.5.2. Drukowanie raportów
4.5.3. Autoryzacja dostępu
4.5.4. Współbieżna realizacja transakcji
4.5.5. Zwiększanie efektywności dostępu do relacji

Rozdział 5. Język PL/SQL
5.1. Zmienne i stałe
5.2. Kursory
5.3. Wyjątki
5.4. Instrukcje sterujące wykonywaniem programu PL/SQL
5.4.1. Instrukcja warunkowa if
5.4.2. Pętla podstawowa
5.4.3. Pętla while
5.4.4. Pętla numeryczna for
5.4.5. Pętla for z kursorem
5.4.6. Instrukcja skoku

Rozdział 6. Opcja proceduralna serwera bazy danych
6.1. Podprogramy
6.2. Parametry podprogramów
6.2.1. Tryb parametrów
6.2.2. Domyślne wartości parametrów
6.3. Podprogramy składowane w bazie danych
6.3.1. Uruchamianie podprogramów
6.3.2. Obsługa błędów
6.3.3. Testowanie poprawności podprogramów
6.4. Pakiety podprogramów
6.4.1. Prywatne i publiczne podprogramy i zmienne pakietów
6.4.2. Wczesne deklarowanie
6.4.3. Rekurencja
6.4.4. DDL dla procedur, funkcji, pakietów
6.5. Wykorzystanie funkcji projektanta w poleceniach DML
6.6. Wyzwalacze bazy danych
6.6.1. Definiowanie wyzwalaczy
6.6.2. Predykaty warunkowe
6.6.3. DDL dla wyzwalaczy
6.6.4. Ograniczenia w wykorzystaniu wyzwalaczy

CZĘŚĆ II NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE APLIKACJI BAZ
             DANYCH W ŚRODOWISKU UNIX

Rozdział 7. Pakiet Oracle Forms w wersji 4.0 – projektowanie form
7.1. Podstawowe operacje wykonywane przez projektanta modułu
7.2. Projektowanie modułów form
7.2.1. Edytor położenia elementów
7.2.2. Moduł
7.2.3. Okno i kanwa
7.2.4. Bloki i związki między nimi
7.2.5. Obiekty interfejsu aplikacji
7.2.6. Procedury i funkcje
7.2.7. Zmienne pakietu Oracle Forms
7.2.8. Wyzwalacze
7.2.9. Elementy graficzne dostępne w formach
7.3. Uruchamianie modułów form w trybie krokowym

Rozdział 8. Pakiet Oracle Reports w wersji 2.0 – projektowanie raportów
8.1. Podstawowe operacje wykonywane przez projektanta modułu
8.2. Projektowanie modułów raportów
8.2.1. Preferencje
8.2.2. Model danych
8.2.3. Typ raportu
3.2.4. Projektowanie szaty graficznej
8.2.5. Projektowanie prostych raportów

Rozdział 9. Pakiet Oracle Forms w wersji 4.0 – projektowanie menu
9.1. Projektowanie modułów menu
9.2. Sterowanie dostępem do danych za pomocą menu

CZĘŚĆ III NARZĘDZIA WSPOMAGAJĽCE PROJEKTOWANIE APLIKACJI BAZ
               DANYCH W śRODOWISKU MICROSOFT WINDOWS

Rozdział 10. Pakiet Forms w wersji 4.5 – projektowanie form
10.1. Podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji
10.2. środowisko projektanta aplikacji
10.3. Projektowanie modułów form
10.3.1. Moduł składający się z jednego bloku bazowego
10.3.2. Moduł składający się z dwóch zależnych bloków bazowych
10.3.3. Definiowanie listy statycznej
10.3.4. Definiowanie grupy podpowiedzi
10.3.5. Definiowanie listy dynamicznej
10.3.6. Definiowanie wyzwalacza
10.3.7. Dynamiczny SQL
10.4. Uruchamianie modułu w trybie krokowym
10.4.1. Sposób uruchamiania modułu w trybie krokowym
10.4.2. Definiowanie pułapki
10.4.3. Definiowanie wyzwalacza trybu krokowego
10.4.4. Praca w trybie krokowym

Rozdział 11. Pakiet Reports w wersji 2.5 – projektowanie raportów
11.1. Podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji
11.2. środowisko projektanta aplikacji
11.3. Projektowanie modułów raportów
11.3.1. Element typu przycisk
11.3.2. Parametr
11.4. Zakotwiczanie obiektów
11.5. Predefiniowane wyzwalacze raportu
11.6. Uruchamianie raportu w trybie krokowym
11.6.1. Definiowanie pułapek i wyzwalaczy trybu krokowego
11.6.2. Rejestrowanie akcji

Rozdział 12. Pakiet Forms w wersji 4.5 – projektowanie menu
12.1. środowisko projektanta aplikacji
12.2. Projektowanie modułów menu
12.2.1. Utworzenie nowego modulu
12.2.2. Utworzenie struktury menu
12.2,3. Operacje wykonywane przez projektanta menu
12.3. Dołączanie menu do formy
12.4. Sterowanie dostępem do danych za pomocą menu

Rozdział 13. Pakiet Procedure Builder w wersji 1.5
13.1. środowisko projektanta modułu programowego
13.2. Definiowanie podprogramów PL/SQL
13.3. Podprogramy składowane w bazie danych
13.3.1. Procedury, funkcje. pakiety
13.3.2. Wyzwalacze bazy danych
13.4. Biblioteki
13.5. Wykonywanie podprogramu w trybie krokowym
13.5.1. Wykonywanie podprogramu PL/SQL
13.5.2. Wykonywanie podprogramu składowanego w bazie danych
13.6. Dodatkowe mechanizmy
Dodatek A
Wybrane polecenia pakietu Oracle Forms (wersja 4.0) i Forms (wersja 4.5)
Dodatek B
Wybrane wyzwalacze pakietu Oracle Forms (wersja 4.0) i Forms (wersja 4.5)
Dodatek C
Wybrane podprogramy wbudowane pakietu Oracle Forms (wersja 4.0) i Forms (wersja 4.5)
Dodatek D
Wybrane zmienne systemowe pakietu Oracle Forms (wersja 4.0) i Forms (wersja 4.5)
Dodatek E
Schematy relacji wykorzystywanych w przykładach i zadaniach
Dodatek F
Zawartość relacji wykorzystywanych w przykładach i zadaniach
Dodatek G
Rozwiązania zadań
Bibliografia
Skorowidz