Robert Wrembel, Juliusz Jezierski, Maciej Zakrzewicz
SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH ORACLE 7 I ORACLE 8


Książka zawiera kompendium wiedzy niezbędnej każdemu administratorowi bazy danych. Znajduje się w niej m. in. opis struktury i obiektów bazy danych, autoryzacji dostępu do danych, zarządzania użytkownikami, synchronizacji współbieżnego dostępu do danych.
Sales price 59,90 zł
Sales price without tax 57,05 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-86969-34-2, 372 strony, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm.

Książka zawiera kompendium wiedzy niezbędnej każdemu administratorowi bazy danych. Znajduje się w niej m. in. opis struktury i obiektów bazy danych, autoryzacji dostępu do danych, zarządzania użytkownikami, synchronizacji współbieżnego dostępu do danych, optymalizacji zapytań, archiwizowania danych oraz instalowania nowej bazy danych i jej odtwarzania po awarii. Wszystkie opisane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami.

Spis treści:

Rozdział 1. Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle
1.1. Pliki systemu Oracle
1.2. Struktura pamięci operacyjnej systemu Oracle
1.2.1. Pamięć procesu
1.2.2. Pamięć SGA
1.3. Procesy bazy danych
1.3.1. Procesy drugoplanowe
1.3.2. Procesy usługowe i procesy użytkowników
1.3.3. Pliki śladu
1.4. Udostępnianie bazy danych
1.4.1. Otwieranie bazy danych
1.4.2. Zamykanie bazy danych
1.4.3. Wykorzystanie pakietu Enterprise Manager do udostępniania bazy danych
1.5. Słownik bazy danych

Rozdział 2. Struktura bazy danych Oracle
2.1. Blok
2.1.1. Zarządzanie przestrzenią bloku
2.2. Rozszerzenie
2.3. Segment
2.3.1. Segment danych
2.3.2. Segment temporalny
2.3.3. Segment wycofania
2.4. Wyświetlanie charakterystyk składowania obiektów za pomocą pakietu
Enterprise Manager
2.5. Przestrzenie tabel i pliki danych
2.5.1. Zarządzanie przestrzeniami tabel
2.5.2. Zarządzanie plikami danych
2.5.3. Słownik bazy danych opisujący przestrzenie tabel i pliki danych
2.5.4. Zarządzanie przestrzeniami tabeli plikami za pomocą pakietu Enterprise Manager

Rozdział 3. Obiekty bazy danych
3.1. Tabela
3.1.1. Parametry składowania tabeli
3.1.2. Rozważania dotyczące parametrów składowania
3.1.3. Informacje o istniejących tabelach
3.2. Indeks
3.2.1. Indeks w postaci B*–drzewa
3.2.2. Indeks bitmapowy
3.2.3. Informacje o istniejących indeksach 3.3. Klaster
3.3.1. Klaster indeksowy
3.3.2. Klaster haszowy
3.3.3. Informacje o istniejących klastrach
3.4. Administrowanie obiektami bazy danych z wykorzystaniem pakietu Enterprise Manager

Rozdział 4. Użytkownicy bazy danych
4.1. Użytkownicy i ich schematy
4.1.1. Tworzenie użytkowników
4.1.2. Informacje o zdefiniowanych użytkownikach
4.2. Uprawnienia systemowe
4.2.1. Przekazywanie uprawnień systemowych
4.2.2. Opcja administracyjna
4.2.3. Odbieranie uprawnień systemowych
4.2.4. Informacje o uprawnieniach systemowych
4.3. Prawa dostępu do obiektów
4.3.1. Przekazywanie praw dostępu
4.3.2. Opcja dalszego przekazywania praw dostępu
4.3.3. Odbieranie praw dostępu
4.3.4. Informacje o przekazanych prawach dostępu
4.4. Zarządzanie zbiorami uprawnień – role
4.4.1. Tworzenie i modyfikowanie ról
4.4.2. Przekazywanie i odbieranie ról użytkownikom
4.4.3. Usuwanie ról
4.4.4. Role predefiniowane
4.4.5. Informacje o zdefiniowanych rolach
4.5. Ograniczanie dostępu do zasobów systemowych – profile
4.5,1. Tworzenie i modyfikowanie profili
4.5.2. Przyznawanie profili użytkownikom
4.5.3. Uaktywnianie sprawdzania profili
4.5.4. Informacje o zdefiniowanych profilach
4.6. Zaawansowane parametry użytkownika
4.7. Monitorowanie pracy użytkowników
4.7.1. Monitorowanie poleceń
4.7.2. Informacje o monitorowanych poleceniach
4.7.3. Monitorowanie uprawnień
4.7.4. Informacje o monitorowanych uprawnieniach
4.7.5. Monitorowanie obiektów
4.7.6. Informacje o monitorowaniu obiektów
4.7.7. Odczytywanie dziennika obserwacji
4.8. Szyfrowanie hasła
4.9. Administrowanie użytkownikami z wykorzystaniem pakietu Enterprise Manager

Rozdział 5. Instalowanie bazy danych i konfigurowanie sieciowego
procesu komunikacyjnego
5.1. Określenie nazwy instancji bazy danych
5.2. Instalowanie bazy danych
5.3. Konfigurowanie sieciowego procesu komunikacyjnego
5.3.1. Konfigurowanie procesu listener
5.3.2. Konfigurowanie środowiska klienta

Rozdział 6. Współbieżny dostęp do danych
6.1. Transakcja
6.1.1. Własności transakcji
6.1.2. Tryby pracy transakcji w SZBD Oracle
6.2. Mechanizm blokowania danych
6.2.1. Rodzaje blokad
6.2.2. Zakleszczenie
6.2.3. Monitorowanie blokad za pomocą pakietu Enterprise Manager
6.3. Sesja
6.3.1. Monitorowanie sesji z poziomu SQL*Plus
6.3.2. Monitorowanie sesji z wykorzystaniem pakietu Enterprise Manager

Rozdział 7. Optymalizacja poleceń SQL
7.1. Optymalizacja regułowa i kosztowa
7.1.1. Optymalizacja regułowa
7.1.2. Optymalizacja kosztowa
7.1.3. Statystyki
7.1.4. Histogramy
7.1.5. Wybór optymalizatora i celu optymalizacji
7.2. Informacje na temat planu wykonania polecenia SQL
7.2.1. Polecenie explain plan
7.2.2. Dyrektywa autotrace
7.3. Wskazówki dla optymalizatora poleceń
7.3.1. Wybór rodzaju optymalizatora
7.3.2. Wybór celu optymalizacji
7.3.3. Wybór sposobu dostępu do danych
7.3.4. Kolejność łączonych tabel dla operacji połączenia
7.3.5. Sposoby realizowania połączenia tabel
7.4. Narzędzie SQLTRACE
7.4.1. Włączanie i wyłączanie SQLTRACE
7.4.2. Program tkprof

Rozdział 8. Strojenie systemu bazy danych
8.1. Miary wydajności, celi metody strojenia
8.2. Strojenie poleceń SQL
8.2.1. Wykorzystanie indeksów
8.2.2. Wykorzystanie klastrów indeksowych
8.2.3. Wykorzystanie klastrów haszowych
8.3. Strojenie instancji bazy danych
8.3.1. Strojenie przydziału pamięci
8.3.2. Strojenie wykorzystania urządzeń dyskowych
8.3.3. Strojenie obciążenia innych zasobów systemu bazy danych

Rozdział 9. Mechanizmy zabezpieczenia bazy danych przed awarią
9.1. Dziennik powtórzeń
9.1.1. Grupy plików dziennika powtórzeń
9.1.2. Archiwizowanie plików dziennika powtórzeń
9.1.3. System Change Number
9.1.4. Punkt kontrolny
9.2. Segment wycofania
9.3. Plik kontrolny
9.4. Mechanizm odtwarzania bazy danych
9.5. Analiza zawartości nagłówków plików danych i kontrolnego
9.5.1. Nagłówek pliku danych
9.5.2. Nagłówek pliku kontrolnego

Rozdział 10. Archiwizacja bazy danych
10.1. Archiwizacja fizyczna
10.11. Archiwizacja fizyczna całej bazy danych w trybie offline
10.1.2. Archiwizacja plików kontrolnych
10.1.3. Archiwizacja fizyczna bazy danych w trybie online
10.2. Archiwizacja logiczna
10.2.1. Sposoby eksportowania danych
10.2.2. Program aport – eksponowanie danych
10.2.3. Archiwizowanie danych z wykorzystaniem eksportu inkrementalnego, kumulacyjnego i kompletnego
10.2.4. Eksponowanie danych z wykorzystaniem pakietu Enterprise Manager

Rozdział 11. Odtwarzanie bazy danych po awarii
11.1. Odtwarzanie bazy danych w trybie NOARCHIVELOG
11.2. Odtwarzanie pełne w trybie ARCHIVELOG
11.2.1. Odtwarzanie pełne całej bazy danych
11.2.2. Odtwarzanie pełne pojedynczej przestrzeni tabel
11.2.3. Odtwarzanie pełne pojedynczego pliku danych
11.2.4. Odtwarzanie bazy danych w przypadku utraty systemowej przestrzeni tabel
11.2.5. Odtwarzanie po awarii pliku przestrzeni tabel zawierającej segmenty wycofania
11.2.6. Odtwarzanie bazy danych z przestrzeniami tabel tylko do odczytu
11.2.7. Tworzenie nowego pliku kontrolnego
11.3. Odtwarzanie niepełne w trybie ARCHIVELOG
11.3.1. Odtwarzanie do określonego momentu w czasie
11.3.2. Odtwarzanie do przerwania
11.3.3. Odtwarzanie do określonego SCN
11.4. Odtwarzanie na podstawie zawartości pliku eksportu
11.4.1. Program import – importowanie danych
11.4.2. Odtwarzanie bazy danych na podstawie pełnego eksportu
11.4.3. Odtwarzanie bazy danych na podstawie eksportów inkrementalnych kumulacyjnych i kompletnego
11.5. Zapasowy serwer bazy danych
11.5.1. Architektura systemu z zapasowym serwerem bazy danych
11.5.2. Konfigurowanie systemu z zapasowym serwerem bazy danych
11.5.3. Propagowanie zmian do zapasowego serwera bazy danych
11.5.4. Uaktywnienie zapasowego serwera bazy danych

Rozdział 12. SZBD Oracle8
12.1. Obiektowe rozszerzenia modelu danych
12.1.1. Własności modelu obiektowego
12.1.2. Implementacja modelu obiektowego w Oracle8
12.1.3. Prezentacja podstawowych mechanizmów obiektowych w Oracle8
12.1.4. Perspektywy obiektowe
12.2. Partycjonowanie danych
12.2.1. Partycjonowanie tabel i indeksów
12.2.2. Tabele – indeksy
12.2.3. Indeksy z odwróconym kluczem
12.3. Ograniczenia integralnościowe
12.4. Autoryzacja dostępu do bazy danych
12.4.1.Nowe role bazy danych
12.4.2. Funkcja weryfikacji hasła użytkownika
12.4.3. Nowe parametry profilu
12.5. Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych – Recovery Manager
12.6. Oracle8i

Dodatek A. Efektywność indeksów bitmapowych

Dodatek B. Uprawnienia systemowe

Dodatek C. Kategorie monitorowanych poleceń

Bibliografia

Skorowidz