PRO DIALOG 7. PROGRAMOWANIE I ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW.


ISBN 83-86969-33-4, ISSN 0867-6011, 114 stron
Sales price 15,00 zł
Sales price without tax 14,29 zł
Discount

Preloader
ISBN 83-86969-33-4, ISSN 0867-6011, 114 stron

J. Węglarz
Informatyka jako dyscyplina a wizja społeczeństwa informacyjnego.
A. Ren-Kurc
Hipertekstowa organizacja informacji. Dostęp do zasobów WWW i poczty elektronicznej z aplikacji WinHelp WIN 95/NT.
J. Kniat
Programowanie wizualne w języku C++
B. Begier, J. Cybulka
Wspomaganie pracy zespołowej w środowisku projektowym UNIFACE Six.
T. Pankowski, J. Ciszak, A. Sikorski
Zarządzanie transakcjami w SQL- owych systemach baz danych.
J. R. Nawrocki, M. Płażewski, A. Trendowicz, F. Woźniak
Doskonalenie osobistego procesu tworzenia oprogramowania metodą PSP.
A. Marciniak, A. Marlewski
Interwałowe reprezentacje liczb niemaszynowych w języku Object Pascal.
K. W. Wojciechowski
Symulacje komputerowe- nowa droga do poznania Natury.

Spis treści numerów 1 - 6