M. T. Jankowski, A. Marciniak
SYSTEM OPERACYJNY MS-DOS 6/6.2 DLA POCZĄTKUJACYCH I ZAAWANSOWANYCH

Manufacturer Marciniak Andrzej

Książka opisuje dwie wersje najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego mikrokomputerów i jest bogato zilustrowana przykładami.
Pozycja ta jest polecana nie tylko uczniom i studentom, ale wszystkim użytkownikom mikrokomputerów.
Sales price 85,00 zł
Sales price without tax 80,95 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-85060-62-6, 612 strony, oprawa miękka, foliowana, wymiary 160x230 mm.

Książka opisuje dwie wersje najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego mikrokomputerów i jest bogato zilustrowana przykładami. Pozycja ta jest polecana nie tylko uczniom i studentom, ale wszystkim użytkownikom mikrokomputerów.

Spis treści

Przedmowa

Część I. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU

Rozdział 1. System komputerowy: sprzęt i oprogramowanie
1.1. Sprzęt komputerowy
1.2. Oprogramowanie komputera
1.3. Historia systemu MS-DOS

Rozdział 2. Przygotowanie systemu komputerowego do pracy
2.1. Włączenie zasilania
2.2. Działanie komputera przed wczytaniem systemu operacyjnego
2.3. Uruchomienie systemu
2.4. Powtórne uruchomienie systemu
2.5. Wprowadzanie poleceń systemowych
2.6. Reakcja systemu na błędy popełniane przez użytkownika
2.7. Przygotowanie dyskietki ćwiczeniowej
2.8. Wyświetlanie informacji o składni poleceń

Rozdział 3. Podstawowe czynności i polecenia systemowe
3.1. Nazwy symboliczne napędów dyskowych
3.2. Sprawdzanie zawartości dysku
3.3. Główne klawisze sterujące i klawisze redakcyjne
3.4. Tworzenie zbioru tekstowego z klawiatury
3.5. Sprawdzanie obecności zbioru na dysku
3.6. Wyświetlanie na ekranie zawartości zbioru tekstowego
3.7. Nadanie nowej nazwy istniejącemu zbiorowi dyskowemu
3.8. Tworzenie kopii zbioru dyskowego
3.9. Porównywanie zbiorów dyskowych
3.10. Usuwanie zbiorów dyskowych

Rozdział 4. Inne podstawowe polecenia systemowe
4.1. Czas systemowy
4.2. Nazwa dysku
4.3. Wersja systemu operacyjnego
4.4. Usuwanie napisów z ekranu

Rozdział 5. Praca ze zbiorami dyskowymi
5.1. Wprowadzenie
5.2. Łączenie zbiorów dyskowych
5.3. Nazwy zbiorów dyskowych
5.4. Znaki specjalne w specyfikacjach nazw zbiorów dyskowych
5.5. Odzyskiwanie usuniętych zbiorów
5.6. Odzyskiwanie zbiorów po sformatowaniu dysku

Rozdział 6. Struktura skorowidzów dysku
6.1. Dysk bieżący
6.2. Skorowidz dyskowy
6.3. Skorowidz główny
6.4. Tworzenie i usuwanie skorowidzów
6.5. Poruszanie się po strukturze skorowidzów
6.6. Przepisywanie zbiorów do oraz z innego skorowidza
6.7. Usuwanie zbiorów ze skorowidzów
6.8. Uzyskiwanie informacji o strukturze skorowidzów
6.9. Wyszukiwanie zbiorów w skorowidzach wielopoziomowych
6.10. Sortowanie zawartości skorowidzów
6.11. Przemieszczanie zbiorów
6.12. Wymiana zbiorów

Rozdział 7. Strumienie danych
7.1. Standardowe strumienie danych
7.2. Urządzenia wejścia-wyjścia
7.3. Wskazywanie alternatywnego miejsca przeznaczenia danych wyjściowych
7.4. Wskazywanie alternatywnego źródła danych wejściowych
7.5. Praktyczne zastosowania strumieni danych
7.5.1. Wysyłanie krótkich napisów do drukarki i do zbiorów dyskowych
7.5.2. Wysyłanie danych generowanych przez polecenia do drukarki i do zbiorów
         dyskowych
7.5.3. Blokowanie napisów generowanych przez niektóre polecenia
7.5.4. Strumienie danych wfiltrach more, find i sort

Rozdział 8. Przetwarzanie potokowe
8.1. Wprowadzenie
8.2. Filtr more w przetwarzaniu potokowym
8.3. Filtr sort w przetwarzaniu potokowym
8.4. Filtr find w przetwarzaniu potokowym

Rozdział 9. Język poleceń i procedury systemowe
9.1. Wprowadzenie
9.2. Sprawdzanie zawartości procedur i ich drukowanie
9.3. Proste procedury
9.3.1. Proste procedury jednowierszowe
9.3.2. Proste procedury wielowierszowe
9.4. Zmienne i parametry
9.5. Tymczasowe zawieszanie działania procedury
9.6. Przetwarzanie warunkowe
9.7. Dzielenie procedury na logiczne segmenty
9.8. Wymuszanie zmiany przebiegu procedury
9.9. Powtarzalność w procedurach
9.10. Ogólne podejście do parametrów procedur
9.11. Użyteczne procedury systemowe

Część II. OBSŁUGA SYSTEMU

Rozdział 10. Ustalanie parametrów systemu operacyjnego
10.1. Wprowadzenie
10.2. Zbiór konfiguracyjny CONFIG.SYS
10.2.1. Polecenia zbioru konfiguracyjnego
10.2.2. Sprawdzanie zawartości zbioru CONFIG.SYS i wprowadzanie zmian
10.2.3. Przykłady zbiorów konfiguracyjnych
10.3. Procedura systemowa AUTOEXEC.BAT
10.3.1. Polecenia procedury AUTOEXEC.BAT
10.3.2. Sprawdzanie zawartości procedury AUTOFXEC.BAT i wprowadzanie zmian
10.4. Konfiguracje wielokrotne

Rozdział 11. Organizacja zasobów na dysku stałym
11.1. Przygotowanie dysku stałego do pracy
11.2. Podział dysku stałego na partycje
11.2.1. Program FDISK
11.2.2. Tworzenie partycji systemu DOS i dysku logicznego
11.2.3. Ustalanie aktywnej partycji dysku
11.2.4. Usuwanie partycji systemu DOS
11.2.5. Wyświetlanie informacji o podziale dysku na partycje
11.3. Formatowanie dysku stałego
11.3.1. Formatowanie z przeniesieniem systemu
11.3.2. Formatowanie bez przeniesienia systemu
11.4. Tworzenie struktury skorowidzów
11.5. Manipulowanie strukturą skorowidzów
11.6. Dokumentacja dysku stałego

Rozdział 12. Bezpieczeństwo systemu i ochrona zbiorów
12.1. Uzyskiwanie informacji o stanie zasobów
12.2. Archiwizacja zasobów systemowych
12.2.1. Konfigurowanie programu Backup
12.2.2. Konfigurowanie programu Backup przeznaczonego dla środowiska
           Windows
12.2.3. Archiwizacja pełna
12.2.4. Archiwizacja pełna w środowisku Windows
12.2.5. Archiwizacja częściowa
12.2.6. Archiwizacja częściowa w środowisku Windows
12.2.7. Zbiory ustaleń programu Backup
12.3. Odtwarzanie zasobów systemu z archiwum
12.3.1. Odtwarzanie zasobów
12.3.2. Odtwarzanie zasobów w środowisku Windows
12.3.3. Porównywanie zawartości archiwum z oryginalnymi zbiorami
12.3.4. Ponowne konfigurowanie programu Backup
12.4. Odzyskiwanie usuniętych zbiorów w środowisku Windows
12.5. Zapobieganie wirusom komputerowym

Rozdział 13. Klawiatura
13.1. Podstawowe możliwości klawiatury
13.2. Polecenia systemowe związane z klawiaturą
13.3. Zmiana definicji klawiatury

Rozdział 14. Monitor i karta graficzna
14.1. Tryb pracy monitora
14.2. Matryce znaków
14.3. Program ANSI.SYS

Rozdział 15. Drukarka
15.1. Konfigurowanie drukarki
15.2. Sporządzanie wydruków
15.3. Sterowanie drukarką

Rozdział 16. Złącze szeregowe
16.1. Wprowadzenie
16.2. Konfigurowanie złącza szeregowego
16.3. Kierowanie danych do złącza szeregowego

Rozdział 17. Optymalizacja systemu

17.1. Wprowadzenie
17.2. Rodzaje pamięci
17.3. Zarządzanie pamięcią
17.3.1. Program MemMaker
17.3.2. Modyfikacja zbiorów CONFIG.SYS i AUTOFXEC.BAT
17.3.3. Uruchomienie systemu operacyjnego w pamięci HMA
17.3.4. Zwalnianie pamięci rozszerzonej
17.4. Zwiększanie szybkości pracy systemu
17.5. Defragmentacja zbiorów
17.6. Optymalizacja wykorzystania dysków
17.6.1. Instalacja programu DoubleSpace
17.6.2. Zarządzanie skompresowanymi napędami
17.6.3. Kompresja dodatkowych napędów dysku stałego
17.6.4. Kompresja dyskietek
17.7. Przygotowanie systemu do pracy z klawiaturą polską i matrycą Latin II

Rozdział 18. Łączenie komputerów

Część III. DODATKI
Dodatek A. Tabela kodów ASCII
 Dodatek B. Zestaw znaków Latin II i klawiatura polska
Dodatek C. Spis poleceń systemowych
C. 1. Wprowadzenie
C.2. Składnia i parametry poleceń
C.3. Alfabetyczny spis poleceń systemowych
C.4. Polecenia w procedurach systemowych (BAT)
C.5. Polecenia w zbiorze konfiguracyjnym
Dodatek D. Systemowe sterowniki urządzeń
D. 1. Wprowadzenie
D.2. Sterowniki systemowe
Dodatek E. Edytor systemowy EDIT
E. 1. Wprowadzenie
E.2. Zasady korzystania z opcji, list poleceń i okienek dialogowych
E.3. Wyświetlanie informacji pomocniczych (Help)
E.4. Tworzenie i modyfikowanie zbioru tekstowego
E.4.1. Przesuwanie kursora
E.4.2. Zaznaczanie fragmentu tekstu
E.4.3. Przenoszenie fragmentu tekstu
E.4.4. Kopiowanie fragmentu tekstu
E.4.5. Usuwanie fragmentu tekstu
E.4.6. Wyszukiwanie tekstu
E.4.7. Wymiana tekstu
E.4.8. Pisanie tekstów z polskimi literami
E.5. Podstawowe operacje wykonywane na zbiorach
E.5.1. Tworzenie nowego zbioru
E.5.2. Wczytanie zbioru do edytora
E.5.3. Zapisanie zbioru na dysku
E.5.4. Drukowanie zbioru
E.6. Zmiana sposobu wyświetlania ekranów edytora
Dodatek F. Program DOSKEY
F.1. Wprowadzenie
F.2. Klawisze funkcyjne programu DOSKEY
F.3. Makrodefinicje
Dodatek G. środowisko DOSSHELL
G.1. Uruchamianie środowiska DOSSHELL
G.2. Podstawowy ekran środowiska DOSSHELL
G.3. Korzystanie ze środowiska DOSSHELI.
G.3.1. Korzystanie z opcji
G.3.2. Korzystanie z list
G.3.3. Korzystanie z okienek dialogowych
G.3.4. Deklarowanie układu głównego ekranu środowiska DOSSHELL
G.3.5. Podstawowe operacje wykonywane na dyskach, skorowidzach i zbiorach
G.3.6. Podstawowe operacje wykonywane na programach i grupach programów
G.4. Przerwanie pracy w środowisku DOSSHELL
Dodatek H. Program MSD
Dodatek I. Program DEBUG
I.1. Wprowadzenie
I.2. Uruchomienie programu DEBUG
I.3. Informacje o poleceniach i parametrach poleceń programu DEBUG
I.4. Spis poleceń programu DEBUG
I.5. Komunikaty o błędach wykonywania poleceń
Dodatek J. Instalacja systemu MS-DOS 6
J.1. Wprowadzenie
J.2. Instalacja wersji OEM
J.3. Instalacja wersji Upgrade
Suplement. Nowe elementy w wersji 6.2 systemu MS-DOS
S.1. Wprowadzenie
S.2. Dekompresja dysków
S.3. Program ScanDisk
5.4. Dodatkowe klawiatury i matryce znaków
5.5. Uzupełnienia w innych poleceniach systemowych
S.6. Uwagi o systemie PC-DOS 6.1
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Skorowidz