Łukasz Sosna
GIMP - grafika w Linuksie

Manufacturer Sosna Łukasz

GIMP jest doskonałym i coraz popularniejszym edytorem grafiki rastrowej, dzięki szerokiej palecie narzędzi i możliwości, którymi dysponuje.
Sales price 19,90 zł
Sales price without tax 18,95 zł
Discount

Preloader

GIMP jest doskonałym i coraz popularniejszym edytorem grafiki rastrowej, dzięki szerokiej palecie narzędzi i możliwości, którymi dysponuje. Łatwo można go skonfigurować, dopasowując do własnych potrzeb.
Umożliwia przetwarzanie grafiki, dzięki dużemu wyborowi filtrów do zmiany obrazu oraz zastosowania najrozmaitszych efektów. Otwiera i zapisuje pliki w najrozmaitszych rozszerzeniach.
Jego dodatkową zaletą jest to, iż jest on darmowy i dostępny pod systemy operacyjne: Linuks, Windows oraz MacOS.
Jest idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących posiadać rozbudowany edytor grafiki.

Premiera 2006 r.
ISBN 83-29529-23-8
Format A5, okładka miękka, foliowana
ss.164

Spis treści

Wstęp 13

Uruchomienie programu GIMP 14

Pierwsze spojrzenie 15

Pliki w programie 18

Tworzenie nowego pliku 18
Otwieranie pliku 21
Otwieranie ostatnio używanych plików 22
Historia dokumentów 23
Pobieranie obrazu ze skanera 24
Pobieranie obrazu ze schowka 24
Pobieranie obrazu ze zrzutu ekranu 24
Zapisywanie pliku 25
Zapisywanie pliku jako kopii 28
Tworzenie kopii pliku 30
Zamykanie pliku 32
Zamknięcie programu GIMP 32
Włączanie lub wyłączanie okien dialogowych 33

Narzędzia do edycji grafiki 34

Zaznaczanie obszarów prostokątnych 34
Typ zaznaczenia 35
Zaokrąglanie krawędzi 35
Zmniejszanie zaznaczenia 36
Wybieranie rodzaju zaznaczenia 37
Zaznaczanie obszarów eliptycznych 37
Typ zaznaczenia 38
Wygładzanie zaznaczenia 39
Zaokrąglanie krawędzi 39
Zmniejszanie zaznaczenia 40
Wybieranie rodzaju zaznaczenia 41
Odręczne zaznaczanie obszarów 41
Typ zaznaczenia 42
Wygładzanie zaznaczenia 43
Zaokrąglanie krawędzi 43
Zaznaczanie sąsiadujących obszarów 44
Typ zaznaczenia 45
Wygładzanie zaznaczenia 45
Zaokrąglanie krawędzi 46
Próbkowanie warstw 46
Wybieranie ilości kolorów do zaznaczenia 47
Zaznaczanie obszarów według koloru 48
Typ zaznaczenia 48
Wygładzanie zaznaczenia 49
Zaokrąglanie krawędzi 50
Próbkowanie warstw 50
Wybieranie liczby kolorów do zaznaczenia 51
Pobieranie koloru z obrazu 51
Próbkowanie średniej z koloru 52
Próbkowanie wszystkich warstw 53
Przeznaczenie koloru 53
Dodawanie koloru do palety barw 54
Powiększanie i zmniejszanie 55
Dopasowywanie rozmiaru okna 55
Wybór trybu działania narzędzia 55
Próg działania narzędzia 56
Pomiary odległości i kątów 56
Włączanie okna z informacjami 57
Przesuwanie warstw i zaznaczeń 58
Przesuwanie wybranego elementu 58
Przesuwanie warstw 59
Przesuwanie ścieżek 59
Kadrowanie lub zmiana rozmiarów obrazu 60
Opcje okna kadrowanie i zmiana wymiarów 61
Wybór trybu działania narzędzia 62
Kadrowanie lub zmiana rozmiaru tylko jednej warstwy 63
Kadrowanie z zaznaczenia 63
Obrót warstwy lub zaznaczenia 64
Obracanie wybranego elementu 65
Kierunek przekształcenia 66
Interpolacja 67
Przycięcie wyniku 67
Podgląd przekształcenia 68
Skalowanie warstwy lub zaznaczenia 69
Skalowanie wybranego elementu 70
Kierunek przekształcenia 71
Interpolacja 72
Przycięcie wyniku 72
Podgląd przekształcenia 73
Nachylenie warstwy lub zaznaczenia 74
Nachylenie wybranego elementu 75
Kierunek przekształcenia 76
Interpolacja 76
Przycięcie wyniku 77
Podgląd przekształcenia 78
Zmiana perspektywy warstwy lub zaznaczenia 78
Nadawanie perspektywy wybranemu elementowi 79
Kierunek przekształcenia 80
Interpolacja 81
Przycięcie wyniku 81
Podgląd przekształcenia 82
Odbijanie warstwy lub zaznaczenia 83
Odbijanie wybranego elementu 83
Wybieranie typu odbicia 83
Umieszczanie tekstu w obrazie 84
Zmiana czcionki 85
Zmiana rozmiaru czcionki 85
Zmiana koloru czcionki 86
Hinting 87
Wygładzanie 88
Justowanie 88
Wcięcie pierwszego wiersza 89
Odstępy między wierszami 89
Wypełnianie kolorem lub deseniem 90
Wybieranie krycia 90
Wybieranie trybu wypełniania 90
Wybieranie typu wypełnienia 91
Wybieranie obszarów do nadawania koloru 92
Wypełnianie gradientem koloru 93
Wybieranie krycia 93
Wybieranie trybu wypełniania 94
Wybór gradientu 94
Przesunięcie gradientu 95
Kształt gradientu 95
Rysowanie pikselami o ostrych krawędziach 96
Wybieranie krycia 96
Wybieranie trybu wypełniania 97
Wybieranie odpowiedniego pędzla 97
Zanikanie pędzla 98
Używanie koloru gradientu 99
Malowanie rozmytymi pociągnięciami pędzla 100
Wybieranie krycia 100
Wybieranie trybu wypełniania 101
Wybieranie odpowiedniego pędzla 101
Zanikanie pędzla 102
Używanie koloru gradientu 103
Wycieranie do tła lub przezroczystości 104
Wybieranie krycia 104
Wybieranie odpowiedniego pędzla 105
Zanikanie pędzla 105
Definiowanie twardości gumki 106
Aerograf ze zmiennym ciśnieniem 106
Wybieranie krycia 107
Wybieranie trybu wypełniania 107
Wybieranie odpowiedniego pędzla 108
Zanikanie pędzla 109
Używanie koloru gradientu 109
Tempo rysowania 110
Twardość rysunku 111
Rysowanie stalówką 111
Wybieranie krycia 112
Wybieranie trybu wypełniania 112
Dopasowywanie narzędzia 113
Wybieranie typu stalówki 114
Malowanie przy użyciu deseni lub fragmentów obrazu 114
Wybieranie krycia 115
Wybieranie trybu wypełniania 116
Wybieranie odpowiedniego pędzla 117
Zanikanie pędzla 118
Wybieranie deseniu 119
Rozmywanie lub wyostrzanie 119
Wybieranie krycia 120
Wybieranie odpowiedniego pędzla 120
Zanikanie pędzla 121
Tempo rozmywania lub wyostrzania 122
Rozsmarowanie obrazu 122
Wybieranie krycia 123
Wybieranie odpowiedniego pędzla 123
Zanikanie pędzla 124
Tempo rozsmarowywania 125
Rozjaśnianie lub wypalanie pociągnięć 125
Wybieranie krycia 126
Wybieranie odpowiedniego pędzla 126
Zanikanie pędzla 127
Wybieranie typu działania narzędzia 127
Wybieranie koloru pierwszoplanowego i tła 128

Edycja obrazu 129

Dopasowanie powiększenia do okna 129
Pokazywanie całego obrazu w oknie 130
Zacieśnianie otoczenia 130
Widok obrazu w pełnym oknie 131
Okno informacyjne 132
Okno nawigacyjne 132
Wyświetlanie zaznaczenia 133
Wyświetlanie granic warstwy 134
Wyświetlanie prowadnic 135
Ustawianie prowadnic 135
Przyciąganie do prowadnic 136
Wyświetlanie siatki 137
Przyciąganie do siatki 137
Wyświetlanie paska menu 138
Wyświetlanie linijki 139
Wyświetlanie paska przewijania 140
Wyświetlanie paska stanu 140
Zaznaczanie wszystkich elementów 141
Odznaczanie wszystkich elementów 142
Odwracanie zaznaczenia 142
Oderwania zaznaczenia 142
Zaokrąglanie zaznaczenia 143
Wyostrzanie zaznaczenia 144
Zmniejszanie zaznaczenia 144
Powiększanie zaznaczenia 145
Obramowanie zaznaczenia 146
Tworzenie szybkiej maski 146
Duplikowanie obrazu 147
Przekształcenie obrazu 148
Wymiary płótna 149
Skalowanie obrazu 150
Łączenie widocznych warstw 152
Spłaszczania obrazu 152
Tworzenie nowej warstwy 153
Duplikowanie warstwy 154
Usuwanie warstwy 155
Przekształcenie warstwy 155
Wymiar granic warstwy 156
Dopasowywanie rozmiaru warstwy do obrazu 158
Skalowanie warstwy 158
Manipulowanie kolejnością warstw 159
Filtry 161
Ponowne uruchamianie ostatniego filtru 161
Przywracanie ustawień domyślnych 161

Podsumowanie 163