Leszek Bernaczyk
AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM


Autorski Program Nauczania Informatyki w Gimnazjum na bazie Pracowni Internetowej komputerów Macintosh
Cena sprzedaży 15,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 14,29 zł
Rabat

Preloader

ISBN 83-86969-40-7
Program dopuszczony przez MEN. Numer dopuszczenia DKW-4014-120-99