Leszek Bernaczyk
AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM

Manufacturer Bernaczyk Leszek

Autorski Program Nauczania Informatyki w Gimnazjum na bazie Pracowni Internetowej komputerów Macintosh
Sales price 15,00 zł
Sales price without tax 14,29 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-86969-40-7
Program dopuszczony przez MEN. Numer dopuszczenia DKW-4014-120-99