Leszek Bernaczyk
AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ


ISBN 83-86969-58-X
Program dopuszczony przez MEN. Numer dopuszczenia DKW-4014-107/00
Cena sprzedaży 15,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 14,29 zł
Rabat

Preloader

ISBN 83-86969-58-X
Program dopuszczony przez MEN. Numer dopuszczenia DKW-4014-107/00