Kris Jamsa, Konrad King, Andy Anderson PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH i HTML


Kto powinien przeczytać tę książkę?

W Internecie miliony użytkowników i profesjonalnych projektantów stron pracują codziennie nad stronami WWW. Aby uprościć swoją pracę, sięgają oni po rozliczne programy do tworzenia zasobów internetowych...
Sales price 96,00 zł
Sales price without tax 91,43 zł
Discount

Preloader
Kto powinien przeczytać tę książkę?
W Internecie miliony użytkowników i profesjonalnych projektantów stron pracują codziennie nad stronami WWW. Aby uprościć swoją pracę, sięgają oni po rozliczne programy do tworzenia zasobów internetowych, które mają pomóc im w projektowaniu tych stron. Niestety, aby móc w pełni korzystać z nowych technologii sieciowych i aby tworzone strony były wydajne, muszą oni włożyć dużo pracy w zapoznanie się ze znacznikami HTML, atrybutami, arkuszami stylów CSS, skryptami języka JavaScript, Active Server Pages, językiem PHP i innymi zagadnieniami. Mimo wielkiej liczby witryn, które tworzą sieć World Wide Web, trudno byłoby znaleźć twórcę stron internetowych, który nie byłby szczęśliwszy, gdyby jego strona działała szybciej, w sposób bardziej bezpieczny lub łatwiejszy w obsłudze. Ponadto użytkownicy odwiedzający witryny internetowe oczekują nie tylko interesującej i aktualizowanej na bieżąco zawartości, ale również możliwości szybkiego pobrania tej zawartości. Większość użytkowników zakłada, że strony, które wyglądają na bezpieczne, rzeczywiście takie są. Niezależnie od zawartości, jaka zostanie umieszczona na stronie internetowej, jej użytkownicy będą oczekiwali odpowiedniej jakości, szybkości i bezpieczeństwa Niniejsza książka jest przeglądem setek sposobów, dzięki którym projektanci witryn internetowych mogą poprawić ogólną wydajność swoich stron, ich bezpieczeństwo, zawartość oraz ułatwić ich obsługę. Nie trzeba być doświadczonym programistą lub administratorem sieciowym, aby móc zastosować metody opisywane w tej książce. Wskazówki zawierają opisane krok po kroku instrukcje, które Czytelnik może z łatwością wykonać, a dodatkowo – gotowe rozwiązania, które można kopiować i wstawiać do tworzonej strony WWW.
W kolejnych rozdziałach książki przedstawione zostaną następujące tematy:
· Podstawy języka HTML, które należy opanować, aby stworzyć swoją pierwszą stronę WWW, oraz kroki, jakie należy wykonać, aby umieścić tę stronę w Internecie. · Sposoby korzystania z tabel języka HTML przy porządkowaniu informacji prezentowanych na stronie oraz przy rozmieszczaniu na stronie tekstu i grafiki.
· Sposoby korzystania z arkuszy stylów CSS w celu uzyskania pełnej kontroli nad formatowaniem tekstu strony internetowej i ułatwienia przyszłych aktualizacji.
· Różnice pomiędzy językami XHTML i HTML, nowe możliwości XHTML, które można wykorzystać podczas tworzenia stron oraz metody przeprowadzania zmiany formatu HTML na XHTML.
· Techniki, których można użyć, aby lepiej wykorzystać grafikę na stronach WWW, redukując jednocześnie czas oczekiwania użytkownika na pobranie obrazu.
· Sposoby tworzenia dynamicznej zawartości strony internetowej przy użyciu PHP oraz Active Server Pages.
· Ukryte operacje, umożliwiające użycie ustawień HTTP i CGI do automatycznych działań, wykorzystujących typ przeglądarki użytkownika strony, szybkość połączenia, z którego on korzysta itp.
· Sposoby zabezpieczania systemu przed hakerami oraz metody identyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które mogą zostać wykorzystane przez złośliwych użytkowników.
· Sposoby wprowadzania technik handlu elektronicznego i korzystanie z kart płatniczych we własnej witrynie.
· I wiele, wiele innych!
Co jest potrzebne do stosowania opisanych metod?
Książka ta prezentuje setki sposobów poprawienia zawartości strony internetowej, jej wydajności, bezpieczeństwa i ułatwienia jej obsługi. W każdym rozdziale znajdują się opisy działań, które Czytelnik może natychmiast przeprowadzić na swojej stronie WWW. Aby skorzystać z prezentowanych technik, nie jest wymagane żadne supernowoczesne oprogramowanie ani narzędzia graficzne. Trzeba po prostu poświęcić trochę czasu na wykonanie krok po kroku instrukcji zawartych we wskazówkach. Pomogą one Czytelnikowi w pobraniu z Internetu (za darmo!) wszelkich narzędzi, których użycie okaże się konieczne. Doświadczeni twórcy stron WWW i programiści znajdą w tej książce sposoby użycia skryptów w celu uzyskania dostępu do wielu operacji niskopoziomowych. Każdy przedstawiony w tej książce język programowania jest wykorzystywany przez przeglądarki internetowe, serwery lub daje się łatwo pobrać z Internetu. Jeżeli Czytelnik nie programował wcześniej w żadnym z omawianych języków, nie musi się martwić. Wprowadzenie do każdego z rozdziałów zawiera podstawy potrzebne do korzystania z danego języka.
Co zostało omówione w tej książce?
Książka ta zawiera 12 rozdziałów. Każdy rozdział opisuje określoną technologię internetową, język programowania lub technikę projektowania. W każdym z rozdziałów znajdują się dokładne omówienia technologii lub języka, a po nich następują wskazówki, które Czytelnik może szybko wykonać, aby wzbogacić swoją stronę WWW oraz poprawić jej ogólny wygląd i wydajność.
Rozdział 1: Podstawy języka HTML.
Na początek rozdział ten omawia podstawy, które powinien znać projektant początkujący w dziedzinie tworzenia stron internetowych, aby móc korzystać z technik opisywanych w dalszych rozdziałach książki. Pokazano też, w jaki sposób tworzyć strony HTML, jak wyświetlać te strony z plików umieszczonych na twardym dysku, a następnie jak skorzystać z serwera, aby umożliwić odwiedzającym przeglądanie strony poprzez Internet.
Rozdział 2: Tabele języka HTML.
Tabele umieszczone na stronie WWW zapewniają projektantom dobrą metodę organizowania dużej liczby danych i wyświetlania ich na ekranie. Projektanci stron internetowych mogą również używać tabel, aby uzyskać lepszą kontrolę nad rozkładem tekstu i grafiki umieszczanej na stronie. Projektant może na przykład za pomocą tabel umieścić obraz wewnątrz akapitu tekstu. Oprócz tego na stronie można umieścić tabelę, zawierającą miniatury, spośród których użytkownik będzie wybierał obrazy do pobrania w większym rozmiarze.
Rozdział 3: Formularze HTML.
Miliony stron umieszczonych w Internecie wyko-rzystuje formularze do interakcji z użytkownikami. Mogą one wymagać od odwiedzającego podania różnego rodzaju informacji, na przykład adresu wysyłkowego, danych osobistych czy numerów karty płatniczej w celu dokonania jakiegoś zakupu. Oprócz tego formularze umożliwiają odwiedzającym strony wyszukiwanie określonych produktów, usług, lub zawartości danej strony lub innego miejsca w Internecie. Formularze tworzone są za pomocą znaczników języka HTML. Po przesłaniu informacji przez użytkownika serwer sieciowy uruchamia specjalny program (nazywany skryptem), który przetwarza i często zapisuje te dane. W tym rozdziale pokażemy, w jaki sposób utworzyć formularz za pomocą języka HTML, w jaki sposób sprawdzić poprawność informacji wprowadzanych przez użytkownika za pomocą JavaScript, a następnie, jak przetworzyć dane, które przesłał użytkownik.
Rozdział 4: Arkusze stylów CSS.
Aby dokonać formatowania tekstu, grafiki i łączy internetowych znajdujących się na stronach WWW, ich twórcy korzystają ze znaczników języka HTML. Używając tylko znaczników HTML, takich jak dla uzyskania pogrubionej czcionki, dla uzyskania czcionki pochyłej (kursywa) oraz innych, twórca strony może sformatować umieszczony na niej tekst w dowolny sposób. Niestety, jeżeli formatowanie musi potem zostać zmodyfikowane, to będzie on musiał zamienić bardzo dużo znaczników. Arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), umożliwiają łatwiejszą obsługę stron internetowych. Używając arkuszy CSS projektanci mogą przypisać do występującego na stronie tekstu różnego rodzaju czcionki, kolory, wyrównanie i inne atrybuty. Jeżeli później konieczna jest zmiana wyglądu strony, projektant może po prostu zmienić definicję stylu, a zmiana stanie się natychmiast widoczna. Ponadto projektantom, pragnącym tworzyć bardzo nowocześnie wyglądające strony, kaskadowe arkusze stylów umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie tekstu, a nawet jego rozmieszanie na warstwach i tworzenie niezliczonej liczby efektów.
Rozdział 5: XHTML i nowe kierunki rozwoju.
Aby zapewnić, że w przeglądarkach WWW następnej generacji tworzona strona internetowa będzie wyglądała i zachowywała się zgodnie z oczekiwaniami jej projektanta, musi ona zostać stworzona zgodnie z zaleceniami organizacji World Wide Web Consortium. Jeżeli “reguły” standardu XHTML zostaną dokładnie dotrzymane, zapobiegają tworzeniu stron WWW o nieprawidłowej składni, brakujących lub nieprawidłowych znacznikach i błędnych atrybutach. Unikanie takich błędnych kodów zapewnia, że tworzone strony będą świetnie wyglądały i będą prawidłowo pracowały ze wszystkimi standardowymi przeglądarkami internetowymi. Co więcej, zagwarantowanie poprawności opisu tworzonych stron (poprzez dostosowanie ich do standardu XHTML), umożliwia producentom przeglądarek pomijanie kodu mającego “odgadywać” znaczenie źle napisanego kodu HTML. Przeglądarki przeznaczone dla urządzeń innych niż komputery osobiste (telefonów komórkowych, asystentów elektronicznych, komputerów pokładowych w samochodach itd.) muszą być małe, ponieważ mają one ograniczenia związane z dostępną pamięcią. Rozdział ten pokazuje, w jaki sposób uruchomić program (HTML Tidy), który dokonuje sprawdzenia kodu HTML strony internetowej, poprawia znalezione błędy i wykonuje konwersję kodu HTML do XHTML.
Przedstawione zostanie również użycie programów sprawdzających poprawność (walidatorów), dostępnych w trybie online w Internecie, które zapewniają zgodność tworzonych stron ze standardem XHTML. W dalszej części Czytelnik znajdzie wskazówki pokazujące, w jaki sposób rozszerzyć możliwości języka znaczników (HTML) poprzez dodanie nowych znaczników i atrybutów. Przedstawiono również, w jaki sposób wykryć rodzaj przeglądarki użytkownika, dzięki czemu strony będą wyświetlane szybciej i poprawnie w urządzeniach innych niż komputery PC.
Rozdział 6: Grafika.
Na stronach internetowych bardzo często wykorzystywana jest grafika. Niestety, wiele witryn, które oferują wspaniałe efekty wizualne, traci swoich gości, dla których czas pobierania takiej strony okazuje się zbyt długi. W rozdziale tym przedstawiono techniki, takie jak buforowanie podręczne (caching) czy ładowanie wstępne, a także ustawienia, które można zastosować, aby zredukować czas pobierania obrazu. Czytelnik pozna również różne formaty plików graficznych i dowie się, kiedy należy zastosować dany format. Ponadto rozdział ten omawia palety kolorów i sposoby tworzenia stron “przyjaznych dla użytkownika”. Na koniec profesjonalni graficy dowiedzą się, w jaki sposób uprościć proces przenoszenia obrazów do Internetu.
Rozdział 7: Animacje, dźwięk i obrazy wideo.
Dzięki ogólnie dostępnym modemom kablowym i szybkim cyfrowym połączeniom DSL, wiele witryn internetowych zaczęło stosować animacje, podkłady muzyczne i filmy, aby w ten sposób przyciągnąć uwagę odwiedzających. W tym rozdziale Czytelnik dowie się, w jaki sposób używać animacji, od najprostszych animowanych grafik, do nowoczesnych animacji Flash. Oprócz tego pokazano, w jaki sposób odtwarzać w tle muzykę, gdy użytkownik odwiedza stronę, i w jaki sposób dostarczać strumieniowane wideo na żądanie. Na koniec pokażemy, w jaki sposób dokonać transmisji dźwięku (tak, jak w wypadku internetowych stacji radiowych) z własnej strony internetowej.
Rozdział 8: Język JavaScript.
JavaScript jest to język programowania, który może być wykorzystany przez projektantów stron WWW do automatyzacji zadań wykonywanych przez stronę. Umieszczają oni instrukcje języka JavaScript w znacznikach kodu HTML, które tworzą stronę internetową. Wstawione instrukcje JavaScript mogą, na przykład, sprawdzać poprawność informacji wprowadzanych przez użytkownika do formularza. (Program lub skrypt może zapewnić, że w każdym polu zostanie wprowadzona wartość lub sprawdzić, czy wprowadzone wartości są poprawne). Mogą one również wykonywać określone przetwarzanie danych, gdy użytkownik wykonuje jakieś działania na stronie. Można, na przykład, użyć JavaScript do wyświetlania okna zawierającego tekst pomocy, pojawiającego się, kiedy użytkownik kliknie odpowiednie łącze. Przeglądarka użytkownika wyświetla zawartość strony HTML oraz wykonuje instrukcje języka JavaScript. W tym rozdziale Czytelnik nauczy się najpierw wykonywać proste programy w języku JavaScript. Następnie będzie miał okazję wypróbować wiele rozwiązań opartych na JavaScript, które można po prostu kopiować i wklejać do własnych stron WWW.
Rozdział 9: Aplety języka Java i obiekty ActiveX.
Przez całe lata programiści używali języka programowania Java, aby tworzyć aplety, które mogą być uruchamiane na wielu różnych platformach. Oznacza to, że ten sam aplet języka Java może zostać uruchomiony pod systemem Windows, Linux lub na komputerze Macintosh.
Aplety języka Java pozwalają programistom automatyzować zadania, bez ryzyka wprowadzenia wirusa do komputera użytkownika, który pobrał dany aplet. W Internecie istnieje wiele popularnych apletów Javy, które można umieścić na samodzielnie tworzonych stronach. W tym rozdziale pokazano, w jaki sposób jak umieszczać aplety Javy w kodzie HTML. Ponadto rozdział ten uczy, w jaki sposób umożliwić obsługę obiektów ActiveX w witrynach działających pod systemem Windows. W odróżnieniu od apletów Javy, które nie stanowią ryzyka dla użytkownika, który je pobrał, obiekty Active X nie ograniczają operacji, jakie może wykonywać ich kod. Dlatego też ważne jest, aby na stronach WWW umieszczać tylko takie obiekty ActiveX, które zostały pobrane z witryn uznanych dostawców, posiadających certyfikaty uwierzytelniające. Rozdział 9 zawiera opis zabezpieczeń, które należy zastosować.
Rozdział 10: PHP4.
PHP jest językiem programowania wykorzystywanym przez projektantów do tworzenia dynamicznej (zmieniającej się w trakcie działania) zawartości stron internetowych. Używając języka PHP, można na przykład konfigurować zawartość strony internetowej w oparciu o informacje dostarczane przez użytkownika za pomocą formularza albo zebrane w pliku cookie, zapisanym uprzednio przez daną witrynę na dysku użytkownika. W Internecie istnieje ponad milion witryn wykorzystujących język PHP do tworzenia dynamicznych stron WWW. Jednak przed skorzystaniem z języka PHP konieczne jest pobranie z sieci i zainstalowanie w systemie interpretera PHP. Ten rozdział ma na celu przeprowadzenie Czytelnika przez cały proces instalacji. Następnie pokazano proste metody zastosowania PHP. Jak zostało wcześniej wspomniane, PHP jest językiem programowania, a na początku rozdziału zostaną zaprezentowane podstawy, konieczne do tworzenia, testowania i debugowania programów PHP. Z kolei wskazówki przedstawiają kilka rozwiązań wykorzystujących język PHP, które można od razu zastosować na własnych stronach internetowych.
Rozdział 11: ASP (Active Server Pages).
Tak jak PHP, ASP umożliwia programistom tworzenie zawartości zmieniającej się podczas działania. Aby utworzyć stronę ASP (dynamiczną stronę internetową), można użyć wielu języków programowania, takich jak: VBScript, Jscript (wersja JavaScript autorstwa Microsoftu), PerlScript, Python, Rexx i innych. Rozdział ten zawiera podstawowe informacje, dzięki którym Czytelnik będzie mógł rozwijać własne rozwiązania ASP. Dodatkowo wskazówki zawierają rozwiązania przydatne przy projektowaniu stron, wykonujących podstawowe zadania, takie jak tworzenie i przetwarzanie plików cookie, przetwarzanie formularzy, współpraca z bazami danych, używanie nazw użytkowników i haseł do kontroli dostępu do witryny, wyświetlanie i monitorowanie pasków reklamowych i wiele innych.
Rozdział 12: Bezpieczeństwo i wydajność.
W 2002 roku skutki działania hakerów i wirusów komputerowych kosztowały użytkowników i przedsiębiorców ponad 12 miliardów dolarów. W tym rozdziale Czytelnik pozna kroki, jakie powinien natychmiast podjąć, aby zabezpieczyć swoją witrynę. Czytelnicy, którzy nie używają jeszcze zapory internetowej do zabezpieczania swojej witryny (lub po prostu komputera), dowiedzą się, w jaki sposób pobrać, zainstalować i skonfigurować taką zaporę. Czytelnik dowie się również, w jaki sposób dokonany przez niego wybór systemu plików (oprogramowanie, którego system operacyjny używa do zapisywania plików i katalogów na dysku twardym komputera) wpływa na możliwość ochrony plików (za pomocą uprawnień i szyfrowania). Ponadto, rozdział ten prezentuje kroki, które muszą zostać wykonane w celu skonfigurowania bezpiecznych transmisji (wymiana pakietów z użyciem szyfrowania), oraz w jaki sposób wykonywać transakcje za pomocą kart płatniczych. Na koniec przedstawione zostaną sposoby na poprawienie wydajności tworzonych witryn.
W jaki sposób czytać tę książkę?
Chociaż kolejne rozdziały tej książki opierają się na informacjach przedstawionych w rozdziałach poprzednich, ułożyliśmy tę książkę w taki sposób, aby Czytelnik mógł od razu przejść do dowolnej porady i znaleźć potrzebne informacje. Aby pomóc Czytelnikowi szybko wyszukać potrzebne informacje na początku każdego rozdziału umieściliśmy listę porad znajdujących się w danym rozdziale. Jeżeli potrzebne będzie więcej informacji na dany temat, w każdym rozdziale znajdują się teksty wprowadzające, zawierające wszystkie podstawowe wiadomości.
SPRÓBUJ SAM
Czytając kolejne strony książki, szukaj ikony z napisem Spróbuj sam. Wyróżnia ona kolejne etapy w każdej z porad, które można natychmiast przeprowadzić, aby wykonać dane zadanie.
Korzystanie z towarzyszącej tej książce strony internetowej W niniejszej książce prezentujemy liczne pliki HTML, pliki ASP, kody języka JavaScript, rozwiązania PHP i tym podobne. W wielu przypadkach Czytelnik może po prostu skopiować i wkleić gotowe rozwiązania do swoich stron WWW. Wszystkie pliki wymienione w tej książce są dostępne bezpośrednio z witryny wydawnictwa McGraw-Hill/Osborne, pod adresem http://www.osborne.com.

Premiera 2004 r.
ISBN 83-86969-76-8
format B5, oprawa miękka, foliowana
ss. 674