Violetta Szymenderska-Cichocka
Chimie generale et inorganique 1


I część podręcznika do chemii ogólnej i nieorganicznej w języku francuskim.
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego.
Sales price 34,00 zł
Sales price without tax 32,38 zł
Discount

Preloader

Od Autorki:
Jako koordynator zespołu chemików sekcji dwujęzycznych podjęłam próbę napisania podręcznika z chemii ogólnej i nieorganicznej dostosowanego do aktualnej podstawy programowej dla uczniów liceum.
Od lat borykamy się bowiem z brakiem podręczników z chemii w języku francuskim dla 3-letniego liceum.
Każdy z nauczycieli uczących w sekcji dwujęzycznej wie jak dużo czasu musi poświęcić by przygotować treści na daną jednostkę lekcyjną.
By ułatwić Państwu pracę na lekcjach chemii zdecydowałam się oddać już we wrześniu 2009r w Państwa ręce I część podręcznika (struktura podręcznika z chemii ogólnej i nieorganicznej pomyślana jest w trzech częściach).
Zawiera on następujące działy:
1. Pierwiastki i związki chemiczne (dział ten nawiązuje do elementarnych zagadnień i terminologii realizowanych również w gimnazjum).
2. Struktura atomu i mechanika kwantowa.
3. Układ okresowy pierwiastków. Radiochemia.
4. Wiązania chemiczne. Hybrydyzacja orbitali atomowych.

Podręcznik zawiera nie tylko opis treści materiału, ale przykłady doświadczeń i bogatą ofertę zadań do każdego tematu lekcyjnego o różnym stopniu trudności wraz z odpowiedziami do zadań rachunkowych.
Zatem książka pomyślana jest jako podręcznik i zbiór zadań w jednym wydaniu.
Ponadto, jak sugerują tytuły działów, podręcznik przeznaczony jest nie tylko dla uczniów realizujących program podstawowy zwieńczeniem którego jest napisanie francuskojęzycznego arkusza maturalnego, ale również dla uczniów realizujących treści rozszerzone by w przyszłości jak najlepiej przygotować ich do studiowania nauk chemicznych
(dr Violetta Szymenderska-Cichocka)

Zobacz też (u dołu strony) rekomendacja Międzynarodowego Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP) w Sevres pod Paryżem

Sommaire

I. Les éléments et les compositiones chemiques
1. Objet de la chimie
2. Symboles des éléments chimiques. Corps purs simples et corps purs composés
3. Les atomes et les molécules
4. Corps purs composés – nomenclature et formules brutes
5. La valence d’un atome. La formule brute et développée
6. Loi de Lavoisier
7. Loi de Proust
8. Mélanges et combinaisons
Exercises
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

II. La structure des atomes la mécanique quantique
1. L’histoire des atomes
2. L’énergie de l’atome. Le modèle de l’atome d’après Bohr
3. Répartition des électrons dans les couches électroniques
4. Structure électronique des atomes
5. La règle de l’octet et les configurations électroniques des ions
6. L’état fondamental et l’état excité
7. Nombres quantiques des électrons
8. Représentations géométriques des nuages électroniques
9. Les règles de Pauli et de Hund
10. Structures électroniques des atomes et le tableau périodique
Exercises
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours

III. Classification périodiquedes elements
Radiochimie
1. Loi périodique. Les périodes et les colonnes
2. Le numéro atomique et le nombre de masse
3. Les isotopes
4. La radioactivité naturelle
5. La radioactivité artificielle
Exercises
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

IV. Liaisons chimiques. Hybridation des orbitales atomiques
Introduction
1. La liaison ionique
2. La liaison covalente pure
3. La liaison covalente polarisée
4. La liaison métallique
5. La liaison de coordination
6. L`hybridation des orbitales atomiques
Exercises
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours