PRO DIALOG 9. PROGRAMOWANIE I ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW


ISBN 83-86969-43-1, ISSN 0867-6011, 134 strony
Sales price 15,00 zł
Sales price without tax 14,29 zł
Discount

Preloader
ISBN 83-86969-43-1, ISSN 0867-6011, 134 strony

B. Pilawski
Problem roku 2000- krytyczne daty.
J. Swacha
Popularne standardy kompresji danych.
L. Madeyski, Z. Mazur
Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego.
L. Madeyski, Z. Mazur
Pesymistyczna złożoność obliczeniowa algorytmu faktoryzacji Fact
J. Jezierski, T. Koszlajda, Z. Królikowski, R. Wrembel
Obiektowe i relacyjno-obiektowe systemy baz danych - aktualny stan technologii
A. Gandecki, A. Marlewski
Kreślenie krzywych specjalnych w języku Java.
R. Berełkowski
3DStudio jako narzędzie kreacji i wizualizacji architektonicznej w wybranych przykładach projektowych.
A. Begier, A. Sikorski
Modelowanie obiektów aplikacji w środowisku projektowym systemu Sybase.
J. Cybulka, A. Sikorski
Przetwarzanie transakcji w bezpołączeniowych protokołach komunikacyjnych.