Jan Kniat
PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C++


Podręcznik jest wprowadzeniem do programowania w języku C++. W początkowych rozdziałach opisano strukturalne elementy języka C++, w tym dane, struktury danych, wyrażenia, instrukcje i funkcje.
Sales price 37,91 zł
Sales price without tax 36,10 zł
Discount

Preloader
Podręcznik jest wprowadzeniem do programowania w języku C++. W początkowych rozdziałach opisano strukturalne elementy języka C++, w tym dane, struktury danych, wyrażenia, instrukcje i funkcje. W dalszych rozdziałach przedstawiono mechanizmy obiektowe języka C++: klasy i obiekty, przeciążanie operatorów, dziedziczenie i funkcje wirtualne. Książka zawiera także definicje podstawowych funkcji bibliotecznych do wprowadzania i wyprowadzania danych.

ISBN 83-86969-32-6, 268 stron, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Programowanie obiektowe
1.2. Obiektowe języki programowania
1.3. Co zawiera ta książka

Rozdział 2. Dane
2.1. Alfabet
2.2. Identyfikatory
2.3. Słowa kluczowe
2.4. Komentarze
2.5. Typy danych liczbowych
2.6. Liczby
2.6.1. Liczby całkowite
2.6.2. Liczby zmiennopozycyjne
2.7. Znaki
2.8. Łańcuchy
2.9. Zmienne
2.10. Stałe
2.11. Operator przypisania
2.12. Wskaźniki
2.13. Referencje
2.14. Typy wyliczeniowe
2.15. Nazywanie typów danych

Rozdział 3. Wyrażenia
3.1. Definicja wyrażenia
3.2. Konwersja wartości
3.3. Operatory arytmetyczne
3.4. Operatory zmniejszania i zwiększania
3.5. Operatory relacyjne
3.6. Operatory logiczne
3.7. Operatory bitowe
3.8. Złożone operatory przypisania
3.9. Operator warunkowy
3.10. Operator rozmiaru
3.11. Operator wyliczenia
3.12. Priorytety operatorów

Rozdział 4. Instrukcje
4.1. Rodzaje instrukcji
4.2. Instrukcja prosta
4.3. Instrukcja złożona
4.4. Instrukcja warunkowa
4.5. Instrukcja wyboru
4.6. Instrukcje pętli
4.7. instrukcje skoków

Rozdział 5. Struktury danych
5.1. Związki pomiędzy danymi
5.2. Tablice
5.2. Tablice jednowymiarowe
5.2.2. Tablice wielowymiarowe
5.3. Struktury
5.4. Unie

Rozdział 6. Funkcje
6.1. Program główny i podprogramy
6.2. Deklaracja funkcji
6.3. Definicja funkcji
6.4. Wywołanie funkcji
6.4.1. Przekazywanie argumentów funkcji
6.4.2. Tablice jako argumenty funkcji
6.4.3. Wartości domyślne argumentów funkcji
6.4.4. Funkcje rekurencyjne
6.4.5. Podprogramy wstawiane
6.5. Wskaźniki funkcji
6.5.6. Tablice wskaźników funkcji
6.5.2. Wskaźnik funkcji jako argument funkcji
6.5.3. Wskaźnik funkcji jako wynik funkcji
6.6. Przeciążanie identyfikatorów funkcji
6.6.1. Wzorce funkcji
6.7. Funkcje biblioteczne

Rozdział 7. Struktura programu
7.1. Części programu
7.2. Preprocesor
7.2.1. Dołączanie plików bibliotecznych
7.2.2. Zastępowanie tekstów
7.2.3. Kompilacja warunkowa
7.3. Funkcja main
7.4. Deklaracje identyfikatorów
7.4.1. Zakres deklaracji
7.4.2. Zasięg deklaracji
7.4.3. Przesłanianie identyfikatorów
7.4.4. Dostęp do obiektów globalnych
7.5. Lokalizacja zmiennych
7.6. Dynamiczny przydział pamięci

Rozdział 8. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych
8.1. Klawiatura
8.1.1. getch
8.1.2. getche
8.1.3. scanf
8.1.4. gets
8.2. Monitor ekranowy
8.2.1. putchar
8.2.2. puts
8.2.3. pririntf
8.2.4. clrscr
8.3. Pliki dyskowe
8.3.1. fopen
8.3.2. fclose
8.3.3. fseek
8.3.4. feof
8.3.5. fgetc
8.3.6. fputc
8.3.7. fscanf
8.3.8. fprintf
8.3.9. fread
8.3.10. fwrite

Rozdział 9. Klasy i obiekty
9.1. Definicja klasy
9.2. Składowe klasy
9.3. Tworzenie obiektów
9.3.1. Konstruktory
9.3.2. Destruktory
9.3.3. Tablice obiektów klas
9.3.4. Obiekty klas jako składowe innych klas
9.3.5. Stałe obiekty klas
9.3.6. Wzorce klas
9.4. Przetwarzanie obiektów
9.4.1. Dostęp do składowych obiektu
9.4.2. Wskaźnik this
9.4.3. Wskaźniki funkcji składowych klasy
9.4.4. Wskaźniki danych składowych klasy
9.5. Obiekty jako argumenty funkcji
9.6. Statyczne składowe klas
9.7. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione
9.8. Konwersja obiektów

Rozdział 10. Przeciążanie operatorów
10.1. Operatory przetwarzające obiekty
10.1.1. Operatory binarne
10.1.2. Operatory unarne
10.1.3. Operatory = [ ]
10.2. Operatory wprowadzania i wyprowadzania danych
10.2.1. Klawiatura i monitor ekranowy
10.2.2. Pliki dyskowe

Rozdział 11. Dziedziczenie
11.1. Klasy bazowe i klasy pochodne
11.2. Hierarchia klas
11.2.1. Dziedziczenie pojedyncze i wielokrotne
11.2.2. Drzewa i grafy dziedziczenia
11.3. Powszechne i prywatne klasy bazowe
11.4. Wirtualne klasy bazowe
11.5. Obiekty klas pochodnych
11.5.1. Tworzenie
11.5.2. Dostęp do składowych
11.5.3. Konwersja
11.6. Identyfikacja obiektów
11.6.1. Składowe typu
11.6.2. Funkcje wirtualne
11.6.3. Klasy abstrakcyjne
11.6.4. Wirtualne destruktory

Rozdział 12. Wyjątki
12.1. Błędy czasu wykonania
12.2. Obsługa wyjątków
12.3. Hierarchia wyjątków
Dodatek A. Kod ASCII
Dodatek B. Numery techniczne klawiszy
Dodatek C. Słowa kluczowe
Dodatek D. Notacja węgierska
Dodatek E. Priorytety i łączność operatorów
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Skorowidz