Bożena Chrząstowska (red.)
Wypisy z ćwiczeniami dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i profilowanego.
KULTURA XIX WIEKU I JEJ TRADYCJE

Manufacturer Chrząstowska Bożena

Autorzy: Bożena Chrząstowska, Jerzy Fiećko, Bogumiła Kaniewska, Paweł Nowak, Wiesław Ratajczak.

Oto kolejna część zestawu edukacyjnego Skarbiec języka, literatury, sztuki wg koncepcji profesor Bożeny Chrząstowskiej.
Sales price 35,00 zł
Sales price without tax 33,33 zł
Discount

Preloader

Oto kolejna część zestawu edukacyjnego - Skarbiec języka, literatury, sztuki wg koncepcji profesor Bożeny Chrząstowskiej.

Antologia Wypisy z ćwiczeniami dla klasy II liceum ogólnokształcącego i profilowanego ma układ problemowy.

Kolejność omawianych problemów nie wynika z następstwa w czasie lecz z wagi problemów.

Wypisy grupują fragmenty utworów i komentarze w siedmiu rozdziałach: pierwszy wprowadza do rozumienia tradycji, ukazując trwanie i obecność literatury XIX wieku w kulturze współczesnej.

Drugi- rozwija problematykę podstawową, prezentując rzeczywistość języka w XIX wieku i obecnie.

Trzy kolejne rozdziały od trzeciego do piątego- ujmują problemy istotne w XIX wieku i zarazem uniwersalne, jak przyjaźń i miłość, wiara i filozofia albo charakterystyczne dla czasów niewoli, w której indywidualny i zbiorowy czyn na rzecz ratowania ojczyzny był powinnością każdego Polaka.

Rozdziały końcowe- szósty i siódmy- zachęcają do syntezy: albo poprzez rozpatrywanie różnych ról artysty, albo poprzez syntetyzowanie rodzaju literackiego i gatunków dramatu.

Te rozdziały zachowują porządek chronologiczny- od starożytności do współczesności proponując naturalną powtórkę i porządkowanie poznanych w innym układzie utworów literackich.

Nr dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego przez MENiS 269/03

Premiera 2003 r.
ISBN 83-86969-85-7, stron 360, oprawa miękka, foliowana.